Trainingen en contact

Voor het boeken van scholingen of andere vragen kun je me mailen op carinedenboer@kpnmail.nl.

Voor de algemene voorwaarden en inhoud van de scholing zie onderstaande informatie.

Of reageer in het gastenboek.

ALK trainingen, onder andere voor ‘het goede gesprek’ bij Meer Tijd voor de Patiënt

Het voeren van het ‘goede gesprek’ is een kernelement van meer tijd voor de patiënt (MTvdP). Carine den Boer, huisarts in Hoorn, kaderhuisarts GGZ, promoveerde in oktober 2023 op een onderzoek waarbij huisartsen ALK uitleggen aan hun patiënten. Ze heeft hiervoor een succesvolle training ontwikkeld voor huisartsen, POH-GGZ en andere professionals. De trainingen worden ondersteund met materiaal op haar website: www.uitlegalk.nl. Hierop staat veel informatie voor huisartsen, POH-GGZ en patiënten, waaronder artikelen en instructiefilmpjes. De powerpoint van de presentatie wordt gedeeld na afloop van de training. Er is geen extra studie belasting nodig voor de training buiten de contacturen, maar er wordt wel aangeraden je verder in de materie te verdiepen.

ALK staat voor Aanhoudende Lichamelijke Klachten, dit is een doorontwikkeling van SOLK. Tijdens deze training wordt geleerd hoe je ALK kan (h)erkennen, hoe je dit aan de hand van verschillende verklaringsmodellen en metaforen kunt uitleggen en hoe je de patiënt kan behandelen aan de hand van het biopsychosociale model. Daarnaast zul je leren hoe je aan de hand van SCEGS (somatisch, cognitief, emotioneel, gedrag, sociaal) met de patiënt tot een gezamenlijke probleemdefinitie komt. ALK is een uitdaging voor alle zorgverleners, vooral het komen tot een gezamenlijke probleemdefinitie en de voortdurende aandacht die nodig is om bij verandering van klachten geen ziektes te missen. Hiervoor is intensieve samenwerking nodig.

Inhoud training

In de training wordt gebruikt gemaakt van de methodiek uit het artikel wat Carine in Huisarts en Wetenschap heeft gepubliceerd in juli 2022 “ALK in 7 stappen”:

 1. In gesprek over ALK
 2. Toestemming vragen voor exploratie
 3. Exploratie met SCEGS
 4. Gezamenlijke probleemdefinitie
 5. Uitleg van ALK met behulp van verklaringsmodel, bv centrale sensitisatie
 6. Bespreken welke factoren de klachten beïnvloeden
 7. Opstellen van een behandelplan

Het hoofddoel van de training is dat je ALK kunt herkennen, uit kunt leggen en behandelen. Tijdens de training behaal je de volgende leerdoelen:

 • Kun je ALK herkennen en erkennen
 • Weet je wat belangrijk is in communicatie met patiënten met ALK
 • Kun je het biopsychosociale model toepassen op de problematiek van de patiënt
 • Kun je de klachten breed uitvragen aan de hand van SCEGS (somatisch, cognities, emoties, gedrag, sociaal)
 • Kun je samen met de patiënt komen tot een gezamenlijke probleemdefinitie
 • Ken je verschillende verklaringsmodellen en metaforen
 • Kun je ALK uitleggen aan een patiënt aan de hand van passende verklaringsmodellen en metaforen
 • Weet je welke behandelopties er zijn
 • Kun je samen met de patiënt een behandelplan maken
 • Weet je wat de invloed is van trauma op ALK
 • Weet je hoe je kunt samenwerken in je regionale netwerk rond patiënten met ALK

De vormgeving van deze training bestaat uit een interactieve presentatie afgewisseld met oefenen in tweetallen.

Data en tijden: De trainingen voor MTvdP worden in 2 dagdelen met een tussenliggende perioden van ongeveer 8 weken gegeven op nader te bepalen data en duren 3,5 uur: 3 uur training met 2x een kwartier pauze. Andere trainingsvarianten in overleg.

Maaltijd: bij een avondscholing is de voorkeur voor een warme vegetarische maaltijd van te voren.

Accreditatie: is toegekend voor huisartsen voor 6 punten, Carine zal de presentielijsten invoeren na de 2e training. De presentielijsten worden of door de zorggroep gemaakt en naar Carine gestuurd of door Carine gemaakt als zij de training zonder tussenkomst van een zorggroep organiseert.

Groepsgrootte: maximaal 16 deelnemers, geen minimum

Kosten:  voor 2 dagdelen 1100 euro (BTW vrijgesteld vanwege CRKBO certificering) en 2x reiskosten (0,21€ per km)

Algemene voorwaarden Cluba

Naam bedrijf: Cluba (Carine legt uit bij ALK)

Website www.uitlegalk.nl

Doel Cluba: het geven van trainingen over aanhoudende lichamelijke klachten aan huisartsen, praktijkondersteuners GGZ en andere zorgprofessionals, met als doel het verbeteren van diagnostiek, behandeling en uitleg over ALK.

Trainer:

Dr. Carine den Boer, huisarts, kaderhuisarts GGZ

Eikstraat 32

1623 LT Hoorn

Email: carinedenboer@kpnmail.nl

KvK nummer: 91271355

Bevestiging training: de e-mail met het akkoord van de opdrachtgever geldt als bevestiging van de opdracht.

Factuur: Carine stuurt binnen een maand na de scholing de factuur op, deze moet binnen 2 weken worden betaald op rekeningnummer: NL44 INGB 0103 1403 95 ten name van Cluba te Hoorn. De scholing is BTW vrijgesteld omdat Cluba CRKBO gecertificeerd is.

Evaluatie: Carine verzorgt in principe de evaluatie, tenzij de scholing onderdeel is van een groter geheel waar eigen evaluatie formulieren worden gebruikt. Carine stuurt de evaluatie formulieren op aan de opdrachtgever.

Locatie: in overleg, kosten niet voor Cluba

 Geheimhouding: alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor Cluba.

Copyright: de training is inclusief alle uitgereikte materialen en deze mogen vrij verspreid worden

Vragen na afloop: de trainer Carine is na afloop van de training te benaderen voor vragen via haar email adres.

Annuleringsvoorwaarden: tot 4 weken voor aanvang kosteloos annuleren, daarna volledig betalen

Verhindering door ziekte: In geval van ziekte van de trainer Carine zal de training geen doorgang kunnen vinden. Er is dan sprake van overmacht en Carine zal de training op een ander tijdstip uitvoeren. Cluba is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de eventueel geleden schade. Het tijdstip waarop de training zal worden uitgevoerd vindt in overleg met de opdrachtgever plaats.

Klachtenregeling:

Als de opdrachtgever niet tevreden is over de training kan er een klacht ingediend worden bij Cluba per mail naar carinedenboer@kpnmail.nl.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Binnen 5 werkdagen volgt een bevestiging dat de klacht ontvangen is.

Klachten worden binnen 4 weken na ontvangstbevestiging afgehandeld. Mocht er meer tijd nodig zijn dan geeft Carine den Boer een tijds indicatie.

Bent u het niet eens met mijn voorstel, dan kunt u in beroep gaan bij VZB advocaten, e-mail info@vzbadvocaten.nl.

Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Cluba bindend.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.