Uitleg ALK met het 4D model

4D model Utrecht Overvecht, Zuilen Ondiep en Krachtige Basiszorg

https://www.overvechtgezond.nl/wp-content/uploads/2019/07/Het-4-Domeinen-model-herziene-versie2019.pdf

https://krachtigebasiszorg.nl/

https://zuilenondiepgezond.nl/wp-content/uploads/2018/03/stappenplan-SOLK-def.pdf