Het gevolgenmodel voor ALK

Een veel gebruikt model voor behandeling van ALK is het gevolgenmodel.

Hierbij wordt gewerkt aan factoren die de klachten kunnen beïnvloeden, de zogenaamde instandhoudende factoren.

Zie voor meer informatie hierover de zorgstandaard SOLK of https://www.gevolgenmodel.nl/

Dit is een tabel met veel voorkomende instandhoudende factoren:

Somatisch:

Slaapproblemen

Slechte lichamelijke conditie

Afwijkend voedingspatroon

Verhoogde gevoeligheid voor lichamelijke sensaties

Cognitief:

Somatische fixatie

Gebrek aan acceptatie van de klachten

Preoccupatie met klachten

Ziekteangst

Ervaren van weinig invloed op de klachten

Bewegingsangst

Piekeren en doemdenken

Emotioneel:

Frustratie en moedeloosheid ten aanzien van de klachten

Schaamte en gevoel van falen ten aanzien van de klachten

Moeite met ervaren en interpreteren van emoties en lichaamssignalen

Gedragsmatig

Overmatig zorg gebruik

Vermijdingsgedrag

Alles-of-niets-gedrag

Te hoge eisen stellen aan zichzelf

Moeite met hulp vragen

Sociaal

Disfunctionele interacties met naasten

Verstoorde relatie met artsen en/of andere hulpverleners

Problemen met rol functioneren en/of stressvolle omstandigheden

Ervaren van onvoldoende erkenning van de klachten