Basis voor uitleg ALK

Randvoorwaarden:
1. Er is een gezamenlijke probleemdefinitie bereikt door huisarts en patiënt, POH-GGZ checkt
dit

2. Bij voorkeur wordt samengewerkt met een (psychosomatisch) fysio- of oefentherapeut of
andere lichaamsgerichte behandeling (yoga, massage, etc)

3. Er is sprake van matig-ernstige ALK (lichte ALK voor huisarts, ernstige ALK voor
specialistische multidisciplinaire behandeling)

4. Huisarts of POH-GGZ neemt 4DKL af om indruk te krijgen van mate van distress en
somatisatie en om verhoogde kans op depressieve stoornis en angststoornis als
comorbiditeit op te sporen:
Distress schaal: klachten die mensen krijgen bij spanningen in hun leven.
Depressie- en angst schaal: kans op een depressieve stoornis of een angststoornis, dit kan
samen gaan met SOLK maar de lichamelijke klachten kunnen soms ook door een depressieve
stoornis of een angststoornis ontstaan.
Somatisatieschaal: geeft een goede indruk van de hoeveelheid en ernst van de lichamelijke
klachten.

5. Huisarts of POH-GGZ vraagt klachten uit met behulp van SCEGS:
Somatisch: welke klachten(clusters), hoe lang, hoe ernstig, (zelf)medicatie, alcohol, drugs,
roken, voeding, lichamelijk onderzoek
Cognitief: hoe zijn de klachten ontstaan, waarom gaan ze niet over, wanneer meer of minder
klachten, eigen invloed op de klachten, verwachtingen beloop klachten en rol zorgverleners.
Emotioneel: wat voor gevoelens roepen de klachten op, is er ongerustheid, aanleiding
ongerustheid.
Gedragsmatig: wat te doen bij klachten, helpt dat of niet, wat wordt niet meer gedaan en
waarom niet, werkverzuim, welke hulp is gezocht.
Sociale omgeving: gevolgen van de klachten op relaties met anderen, steun of onbegrip van
anderen, hoe functioneren thuis en op het werk.

6. In het intake gesprek spoort POH-GGZ veel voorkomende psychologische comorbiditeit op,
zoals depressieve stoornis, angststoornis, trauma en vermoeden op een
persoonlijkheidsstoornis. Als klachten te complex zijn voor POH-GGZ wordt verwezen naar
een psycholoog met kennis van en ervaring met behandelen van ALK.

7. De POH-GGZ kiest in overleg met de patiënt een behandelvorm:
a. Problem Solving Treatment (PST)
b. Acceptance and Commitment therapie (ACT)
c. Cognitieve Gedragstherapie (G-schema)
d. Oplossingsgericht
e. Positieve gezondheid, spinneweb Machteld Huber, zie www.mijnpositievegezondheid.nl
f. 4D model