Artikel in Huisarts en Wetenschap gepubliceerd

Vandaag is het artikel over uitleg van ALK in zeven stappen gepubliceerd online en in het juli nummer komt het ook in de papieren versie beschikbaar:

https://uitlegalk.nl/wp-content/uploads/2022/07/PDF-Uitleg-ALK-HW-juni-2022.pdf

We zijn bezig met het maken van nieuwe instructiefilmpjes voor deze zeven stappen, die volgen dus.

Hopelijk gaan veel huisartsen aan de slag met hun patiënten met ALK.

De redactie heeft een nieuw plaatje getekend wat niet helemaal recht doet aan de uitleg, dit was het plaatje wat we er bij hadden bedacht:

En de redactie heeft de tabel met veel voorkomende instandhoudende factoren er niet bij geplaatst:

Somatisch:

Slaapproblemen

Slechte lichamelijke conditie

Afwijkend voedingspatroon

Verhoogde gevoeligheid voor lichamelijke sensaties

 

Cognitief:

Somatische fixatie

Gebrek aan acceptatie van de klachten

Preoccupatie met klachten

Ziekteangst

Ervaren van weinig invloed op de klachten

Bewegingsangst

Piekeren en doemdenken

 

 

Emotioneel:

Frustratie en moedeloosheid ten aanzien van de klachten

Schaamte en gevoel van falen ten aanzien van de klachten

Moeite met ervaren en interpreteren van emoties en lichaamssignalen

 

Gedragsmatig

Overmatig zorg gebruik

Vermijdingsgedrag

Alles-of-niets-gedrag

Te hoge eisen stellen aan zichzelf

Moeite met hulp vragen

 

 

Sociaal

Disfunctionele interacties met naasten

Verstoorde relatie met artsen en/of andere hulpverleners

Problemen met rol functioneren en/of stressvolle omstandigheden

Ervaren van onvoldoende erkenning van de klachten

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *